Allmänna villkor och integritetspolicy

Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett finansiellt råd. Inte heller bör innehållet på denna sida utgöra grund för beslut om man ska ta ett lån eller kredit i annan form, utan enbart ses som ett komplement till kvalificerad finansiell information och rådgivning.