SMSPengar

Sedan 2007 har SMSPengar, som har sin bas i Uppsala, arbetat för att ta fram smidiga lånelösningar för privatpersoner. Företaget var ett av de första att etablera sig som kreditgivare inom smslån och har hjälpt tusentals konsumenter med krediter sedan starten.