Monetti

Sedan 2006 har Monetti erbjudit finansiella tjänster till konsumenter. Företaget ingår i Folkefinansgruppen och har tillstånd av Finansinspektionen. Sedan starten har över 400 000 kunder fått lån via Monetti, och till dem hör såväl kunder i Sverige som i Norge.