Santander

Santander är Spaniens största bank och faktiskt en av världens största banker, sett till alla deras verksamheter globalt. Som ett led i att kunna växa på den skandinaviska marknaden förvärvade Santander GE Money Bank år 2014, och blev i och med det en stor aktör när det lån utan säkerhet samt billån.