Kredit 365

Kredit 365 är en del av Folkefinansgruppen. Det är ett finans- och kreditbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige, och den norska motsvarigheten Finanstilsynet. Kredit 365 är en kreditgivare som marknadsför sina produkter med tydliga prissättningar, så att alla konsumenter enkelt kan se vad ett lån kommer kosta – inklusive alla avgifter.