Advisa

Advisa är aktören som sedan 2011 har verkat för att erbjuda tjänster som kan förbättra privatpersoners ekonomi. Företaget har hjälpt över 236 000 kunder att hitta de allra bästa lånevillkoren och räntorna, oberoende av vad pengarna ska användas till. Under våren 2021 köptes Advisa och Sambla av Nordic Capital, vilket kan komma att medföra vissa förändringar.